S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Pestrý školní advent - 24.1.2017

            Adventní doba roku 2016 v ZŠ Hartmanice byla pro všechny velmi pestrá a zajímavá, neboť zde proběhlo několik za sebou jdoucích akcí. V pátek 25. listopadu se v Hartmanicích v podvečer tradičně rozsvěcoval vánoční stromeček. Kulturní program zajistili naši žáci v podobě pěveckého vystoupení za doprovodu paní učitelky Peterkové hrou na klávesy. Návštěvníkům byly nabízeny drobné výrobky s vánoční symbolikou, které někteří žáci zhotovili. Mezi lidmi byl o ně pro svoji nápaditost veliký zájem. Druhý den v prosinci se kousek nad Hartmanicemi světila kaplička. Při této společenské události rovněž naši žáci vyplnili svým zpěvem část zmíněné akce. Jako každý rok 5. prosinec byl věnován návštěvě Mikuláše a jeho doprovodu v podobě čertů a anděla. Nejstarší žáci se za tyto postavy převlékli a zašli za svými mladšími spolužáky i velmi malými dětmi do školky. 7. prosince hartmaničtí žáci se zúčastnili v kině v Sušici vzdělávacího pořadu s názvem Planeta Země. O dva dny později někteří navštívili plzeňskou zoologickou zahradu, odkud si odnesli řadu zážitků. Odpolední hodiny 12. prosince byly věnovány společnému setkání důchodců a bývalých zaměstnanců školy. I na této akci se naši žáci ochotně podíleli formou recitačního a pěveckého vystoupení. V pátek 16. prosince se konaly v místním kulturním domě dvě vánoční besídky. Její bohatý program vytvořili a secvičili děti ze základní školy. Jednalo se o různé scénky, písně a hudebně taneční kreace. Dopoledne tento program mohla spatřit mateřská školka a odpoledne pak všichni ostatní. Po tomto vystoupení bylo v hotelu Vintíř uspořádáno setkání mezi pedagogy, zastupiteli v čele s panem starostou a případnou veřejností. Cílem byla otevřená výměna názorů nad stavem a chodem školy. Poslední školní týdny minulého roku byly skutečně společensky podnětné a jistě i přinesly mnoho námětů k zamyšlení do budoucnosti.

Líbí se Vám článek?
24.1.2017

Zpět

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz