S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Školní den finanční gramotnosti - 1.12.2016

Správné nakládání s financemi je v dnešní době důležitou složkou v životě každého jedince, a proto se ve středu 23. listopadu  v hartmanické základní škole konal pro zdejší žáky velký blok finanční gramotnosti. 

Základy finanční problematiky žáky provedla  lektorka Mgr. Radka Navrátilová z ČSOB Plzeň. Žáci byli rozděleni podle věku na dvě učební etapy. Ve výukovém bloku pro 1. stupeň děti pronikaly do  úplných základů finančního světa. Dostalo se jim přiměřeného vysvětlení činnosti bank a přiblížení pojmů jako příjmy, výdaje, peníze, platební karta, spoření, rozpočet a bankovní účet. Paní lektorka neopomenula popsat rozdíl mezi funkcí peněz oproti dřívějšímu směnnému obchodu. Pro větší názornost lektorka využívala možností interaktivní tabule i flip chartu.. Během výkladu žáci pracovali ve skupinách, do kterých jim byly rozdány pracovní listy pro samostatnou práci, v níž měli sami posoudit, zda se jedná o příjmy nebo o výdaje. 

Dětem z 2. stupně byly pochopitelně poskytnuty ještě širší a hlubší informace. Paní lektorka Navrátilová se zastavila u hrubého a čistého příjmu a u problematiky půjček, které zejména mezi mladými lidmi jsou častým jevem. Starší žáci měli možnost se něco dozvědět o druzích platebních karet a  o důležité ochraně bankovek. Jejich pozornosti neunikly ani informace o způsobech placení ve světě elektronického věku. Samotný význam bank a zejména jejich postavení ve společnosti se také stalo námětem zastavení paní lektorky. Ve vzdělávacím pásmu pochopitelně nechyběla ani diskuse a drobné dárky.

Po ukončení tohoto výukového bloku jsme si společně ještě více uvědomili, jak přínosně potřebná byla návštěva zástupce finančního světa mezi našimi dětmi, vždyť neopatrné a neprozíravé zacházení s penězi nepřináší lidem do života očekávanou radost, ale naopak jen velkou dlouhodobou starost.

Líbí se Vám článek?
1.12.2016

Zpět

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz