S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Organizace vzdělávacích aktivit

Pro žáky máme stanovené tři programy vzdělávacích aktivit.

  1. Skupinová výuka – žáci se budou setkávat každý den čase 9.00-11.00. Budou vzděláváni ve třech vzdělávacích blocích s malými přestávkami. Žáci budou mít během celé výuky ochranný štít.

  2. Individuální výuka formou konzultačních hodin – žáci se budou setkávat jen s učiteli, kteří jsou jim přiděleni. Žákům je k dispozici ochranný štít. Při výuce se bude postupovat podle individuálního tempa a úrovně každého žáka. Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu každého žáka. Tato forma je určena pro žáky s rizikovými faktory.

  3. Distanční výuka – žáci se budou vzdělávat dále doma podle zadaných úkolů. Třídní učitelé budou k dispozici na telefonu vždy od 13.00 do 19.00 nebo na videochatu po předchozí domluvě.

Školní družina nebude v provozu. Poplatky za ŠD budou řešeny následující školní rok. 

Každý zákonný zástupce má možnost si zvolit typ výuky, jaký on sám uzná za vhodný.

 

Provozní doba školy

Škola se denně otvírá v 7.50 a uzavírá ve 12.15.

Výuka bude probíhat podle stanovených rozvrhů každého žáka denně od 8.00 do 12.00.

Vstup do školy mají možnost jen zaměstnanci školy a žáci s podepsaným čestným prohlášením.  

 

Provoz školy a hygienická opatření

  

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků 

 PDFČestné prohlášení ZŠ Hartmanice, příspěvkové organizace

 

Ukončení školního roku

Školní rok 2019/2020 bude ukončen k 26.6. 2020.

 

Další informace naleznete v navigaci nebo pod těmito odkazy:

 

 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz