S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Školská rada

Dne 23. 6. 2005 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hartmanice č. III/13/05/7 ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona 561/2004 sb. (školský zákon) zřízena školská rada při Základní škole a Mateřské škole Hartmanice, okres Klatovy, příspěvkové organizaci.

Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším podílet se na správě školy.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků, podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli, apod.
Školská rada je zastoupena třetinově, tzn. že třetina je volena ze zákonných zástupců nezletilých žáků, třetinu tvoří zástupci pedagogických pracovníků a třetinu zástupci zřizovatelů.

Naše školská rada má 6 členů.

Školská rada

Zástupci zákonných zástupců Předsedkyně:
Hana Kretíková - odstoupila ze své funkce
Jana Štukrlová
Zástupci zřizovatele Ing. Jan Šťastný, Ph.D.
Pavel Diviš
Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jiří Niebauer
Mgr. Ivana Schafhauserová

8. prosince 2016 proběhly v ZŠ Hartmanice doplňující volby za bývalou předsedkyní ŠR, která zastupovala rodiče.

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz