S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

 Pedagogický sbor

Jméno Funkce a aprobace E-mail
Mgr Jaroslava Hrušovská

osoba pověřená řízením školy, koordinátor BOZP, PO a POKOS

třídní učitelka 8. ročníku
ČJ – OV

reditel@zshartmanice.cz
Mgr. Jiří Niebauer třídní učitel 9. ročníku, koordinátor sportovních akcí

Ma – OV

niebauer.jiri@zshartmanice.cz
Mgr. Josef Brei třídní učitel 6. a 7. ročníku, správce ICT, výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor volby povolání a ŠVP, zástupce vedení školy
Př – Che
brei.josef@zshartmanice.cz
Mgr. Petra Jopková třídní učitelka 5. ročníku, koordinátorka EVVO a dopravní výchovy, školní zdravotník

Ze – Př
jopkova.petra@zshartmanice.cz
Mgr.Ivana Schafhauserová třídní učitelka 1. – 3. ročníku, koordinátorka projektu Mléko do škol
1. stupeň
schafhauserova.ivana@zshartmanice.cz
Mgr. Petr Šmíd bez třídnictví, koordinátor kultury a projektu Krokus, správce žákovské knihovny, školní kronikář
ČJ – Dě
smid.petr@zshartmanice.cz
Marie Hanzíková vychovatelka ve školní družině a vedoucí školního klubu, zástupkyně Asociace školních sportů

hanzikova.marie@zshartmanice.cz
Mgr. Šárka Peterková třídní učitelka 4. ročníku, koordinátorka kulturních vystoupení a akcí s partnerskými školami v Německu a ve Švýcarsku
1. stupeň - Nj
peterkova.sarka@zshartmanice.cz
Mgr. Marie Bálková

koordinátorka akcí s partnerskou školou ve Walesu

1. stupeň - Aj

balkova.marie@zshartmanice.cz
Mgr. Martin Štaif Ze - technická výchova
2. stupeň
staif.martin@zshartmanice.cz
Petra Mazelová asistentka pedagoga v 7. ročníku, správce učitelské knihovny, koordinátorka sběru druhotných surovin a Recyklohraní mazelova.petra@zshartmanice.cz
Eva Mičková asistentka pedagoga ve 4. ročníku a ve školní družině mickova.eva@zshartmanice.cz
Mgr. Stanislava Kálaziová asistentka pedagoga v 5. ročníku, koordinátorka projektu Ovoce a zelenina do škol kalaziova.stanislava@zshartmanice.cz

Rozpis konzultační hodin najdete zde.

 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz