S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Projekty

Česko německý projekt Partnerství ZŠ Hartmanice a ZŠ Rinchnach pod záštitou Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy - podali jsme žádost a čekáme na vyjádření.

Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Projekt zaštiťuje firma REMA Systém, a.s.

Projekt školní partnerství

 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz