S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020

Od 25.5. naleznete nový rozvrh výuky pod tímto odkazem nebo v navigaci pod Organizace od 25.5.

 

ROZVRH HODIN PRO 1. A 2. ROČNÍK
    1.  2.  3.  4. 5.   Český jazyk 9
  8.00-8.45  8.55-9.40 10.00-10.45  10.55-11.40 11.50-12.35  Matematika 5
pondělí Čj Ma Prv Čj Prvouka  2
 Tělesná výchova 2
úterý Ma Čj Čj Tv    Pracovní činnosti 1
 Výtvarná výchova 1
středa Ma Čj Prv Hv    Hudební výchova 1
   
čtvrtek Ma Čj Čj Vv      
   
pátek Ma Čj Tv Čj  R  Týdenní počet hodin   
21

R (radička) = třídnická hodina 

Rozvrh hodin pro 1. a 2. ročník k zobrazení pro uložení a vytištění zde

 

ROZVRH HODIN PRO 3. ROČNÍK
    1.  2.  3.  4. 5.   Český jazyk 8
  8.00-8.45  8.55-9.40  10.00-10.45  10.55-11.40 11.50-12.35  Matematika 5
pondělí Čj Ma Prv Aj Anglický jazyk 3
Prvouka 3
úterý Ma Aj Čj Tv  Čj  Těles ná výchova 2
 Pracovní činnosti 1
středa Ma Čj Prv Hv Aj   Výtvarná výchova 1
Hudební výchova 
čtvrtek Ma Čj Prv Vv Čj     
   
pátek Ma Čj Tv Čj  R  Týdenní počet hodin   
24

R (radička) = třídnická hodina 

Rozvrh hodin pro 3. ročník k zobrazení pro uložení a vytištění zde.

 

ROZVRH HODIN PRO 5. ROČNÍK
   1.  2.  3.  4. 5.  6. 7. 8.  Český jazyk 7
8.00-
8.45
 8.55-
9.40 
10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20  Matematika 5
pondělí Čj Ma Pří      Vl  Inf  Anglický jazyk 3
Přírodověda  2
úterý Ma Aj Čj Tv Čj          Vlastivěda  2
Informatika  1
středa Ma Čj Pří Hv Aj     Vl     Tělesná vých. 2
Pracovní čin. 1
čtvrtek Ma Čj Vv Vv Aj         Výtvarná vých. 2
 Hudební vých. 1
pátek Ma Čj Tv Čj           Týdenní počet hodin   
26

R (radička) = třídnická hodina

Rozvrh hodin pro 5. ročník k zobrazení pro uložení a vytištění zde

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz