S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

3. ročník

Úkoly na 2 týdny byly zadány učitelem 10.3. Budou plněny v rámci samostudia. Pokud je máte hotové, prosím procvičujte si jednotlivá témata s rodiči nebo pomocí našich aplikací. Využijte čas na čtení knih a plnění čtenářských deníků. 

Bonusové úkoly budou označeny zeleně. Jedná se o buď o úkoly navíc nebo o nepovinná témata, se kterými byste měli být seznámeny.

Využívejte prosím odkazy v kapitole WWW, kde najdete kromě programů na procvičování a i své interaktivní učebnice a pracovní sešity. Řešení k anglickému jazyku a početníku naleznete zde.

 Milí žáci, samostudium je těžké. Učte se. Až přijdete do školy, tak si vás vyzkoušíme, především z českého a anglického jazyka a matematiky :)

V případě dotazů, nás kontaktujte.

 


  

 3.-4. týden (30.3.-10.4.)

 

Český jazyk

UČEBNICE ČJ      str. 53 - SLOVNÍ DRUHY - přečíst a naučit se

                  - do sešitu (nebo na papír) uč. str. 54/ cv. 3 (slovní druh napsat nad slovo číslem)

                  - do sešitu str. 55/3

                  str. 56 - PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ - přečíst a naučit se

                  - do sešitu uč. str. 57/2

                  - ústně uč. str. 57/3,4

HRAVÁ ĆJ         do str. 57 (včetně)

ÚLOHY Z ĆJ       str. 36, 37, 41

 

OPAKOVAT VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA PO B - Z

ĆTENÍ      číst tebou vybranou knihu (zapsat do čtenářského deníku)

PSANÍ      písanka str. 12, 14, 15, 16

 

Matematika

učebnice – str. 33 – připomenout si dělenec, dělitel, podíl
pracovní sešit – str. 21-22; str. 35-36 (pravítko, kružítko, tužka č. 3)
početník – str. 25-26 (1. a 3. sloupeček)

učebnice – str. 36 – podívat se na postup
pracovní sešit – str. 22-23; str. 37-38 (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 3)
početník – str. 23 (1. a 3. sloupeček), str. 27

Dejte si do pořádku pomůcky na geometrii: kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3
Opakování: příklady z od začátku učebnice (dle zadání rodičů)
Příklady 2: str. 31, 32

Anglický jazyk

str. 86

small – malý
big – velký
low – nízký, slabý
high – vysoký
thin – tenký, hubený, úzký
fat – tlustý
slow – pomalý
fast – rychlý
short – krátký, malý l
ong – dlouhý
dirty – špinavý
clean – čistý

- procvičovat všechna zvířata, můžete využít proskoly.cz nebo překladač google (zde můžete napsat i větu a pak pustit poslech

- vytvořte si pexeso na všechna zvířata od str. 82 : anglický slovo x český slovo

- opakování slov a vět od začátku knihy

Prvouka

učebnice – str. 60-65 (opakovat)
pracovní sešit – 51-56 (opakovat)

 

 

5.-7. týden (14.4.-1.5.)

Český jazyk

1. týden

UČEBNICE    str. 58    Skloňování podstatných jmen, pádové otázky - přečíst                                  
a pádové otázky se naučit (ve žlutém rámečku)                    
                    str. 59/2 - přečíst                    
                    str. 59/3 - ústně                     
                    str. 59/4 - napsat do sešitu, nad podtržené pods. jméno napsat číslo pádu

HRAVÁ ČJ    str. 58/1,2,3

ÚLOHY Z ČJ str. 39

PÍSANKA     str. 17

ČTENÍ          pokračovat ve čtení tebou zvolené knihy, případně začít četbu další :-)- platí i pro další týdny

 2. týden

UČEBNICE     opakovat pádové otázky                   
          str. 60    Určování rodu a čísla u pods. jmen- přečíst a naučit se 
                    str. 60/1 - napsat do sešitu 
                    str. 61/2 - ústně 
HRAVÁ ČJ    str. 59/1,2,3 
                    str. 60/4,5,6 
ÚLOHY Z ČJ  str. 38, 40 
PÍSANKA      str. 18

 3. týden

UČEBNICE     str. 61/4 - napsat do sešitu                      
                     str. 61/5,6 - ústně

HRAVÁ ČJ      str. 61/1,2

PÍSANKA       str. 19,20

SLOH - HRAVÁ ČJ - str. 81/1 a,b - vypravování 

DOPLŇKOVÝ ÚKOL PRO RYCHLÉ A CHYTRÉ HLAVIČKY :-) HRAVÁ ČJ   str. 84 - doplnit chybějící slova do úryvků z pohádek                  a ke každé pohádce nakreslit obrázek 

 

Matematika

1. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 36 (podívat se na postup, vypracovat některé příklady)

Pracovní sešit: str. 24

Početník: str. 27 (1. a 2. sloupeček)

Učebnice: str. 62-64

Proskoly.cz – matematika/geometrie/obvod

2. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 36 (podívat se na postup, vypracovat některé příklady)

Pracovní sešit: str. 24

Početník: str. 27 (3. a 4. sloupeček)

Učebnice: str. 62-64

Proskoly.cz – matematika/geometrie/obvod

3. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 36 (podívat se na postup, vypracovat některé příklady)

Početník: str. 28 (1. a 2. sloupeček)

Učebnice: str. 65-66 – naučit se postup konstrukce trojúhelníku, použijte sešit na geometrii, na počet popsaných stran nehleďte; seřiďte si kružítko – dbejte na to, aby tuha byla o 1-2 mm vyšší než hrot a otočená seříznutím ven, pak se vám bude dobře a přesně rýsovat

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování dělení (vše) na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

1. týden

Přečíst si o svátku Velikonoce a naučit se slovíčka k Velikonocům. Vše najdete nahoře pod AJ svátky. Stačí se seznámit jen s českou polovinou článku a přijít na rozdíly mezi českými a anglickými Velikonocemi.

2. týden

Opakování slov a vět od začátku učebnice. Pro procvičování můžete využít proskoly.cz.

3. týden

Pracovní kniha: str. 87 – naučit slovíčka, vzadu vystřihnout kartičky s tématem at the zoo

Procvičování slovíček na proskoly.cz a hrou bingo.

 

Prvouka

Opakujte si z kapitoly živočichové za pomocí eTaktik-interaktivita. Projděte si žárovky a videa, které naleznete po boku stran.

 

 8.-9. týden (4.-15.5.)

Český jazyk

1. týden

Učebnice  ČJ              str. 62/3 - ústně

                                     str. 63/4 a - doplnit a napsat do sešitu

                                     str. 63/4 b, c – ústně

Úlohy z Čj                   str. 49, 50, 51

Písanka                       str. 21, 22, 23

Čtení                           -  pokračovat v četbě rozečtené knihy   

  

2. týden

Učebnice Čj                  str. 64     SLOVESA (co vyjadřují?)

                                                        SLOVESNÉ TVARY (jednoduché, složené)

                                                        OSOBA U SLOVES  (vyjadřujeme ji pomocí os. zájmen) 

                                        str. 64 – žlutý rámeček – přečíst a naučit

                                        str. 65/2, 3 – ústně 

HR ČJ                              str. 62/1, 2

Písanka                          str. 24

 

Doplňkový úkol pro pilné žáčky       HR ČJ  str. 82/2  (sloh)

  

Matematika  

1. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 36-39 (podívat se na postup, vypracovat některé příklady)

Početník: str. 28 (3. a 4. sloupeček), str. 29 (1. a 2. sloupeček)

Učebnice: str. 65-66 (podívat se na postup konstrukce trojúhelníku)

Pracovní sešit: str. 39

Procvičujte počítání obvodu.

  

2. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 36-39 (podívat se na postup, vypracovat některé příklady)

Početník: str. 29 (3. a 4. sloupeček), str. 30 (celá strana)

Učebnice: str. 67 (prohlédnout a zapamatovat si)

Pracovní sešit: str. 40

Procvičujte počítání obvodu.

  

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování dělení (vše)  a obvodu na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

1. týden

Učebnice: str. 88 (vybarvěte a popište názvy zvířat do učebnice, využijte k tomu slovník česko-anglický nebo překladač na google) Slovíčko TALL představuje něco vysokého. Neplést se slovíčkem BIG (velký).

 

Pak si procvičujte věty:                    

A giraffe is stall. – Žirafa je vysoká.

A ladybug /beetle is small. – Beruška /brouk je malá/ý.

A swallow /bird is small. – Vlaštovka /pták je malá/ý.

A cat is small. – Kočka je malá.

A zebra is tall. – Zebra je vysoká.

An ant is small. – Mravenec je malý.

A rabbit is small. – Králík je malý.  

An elephant is tall. – Slon je vysoký.

An tortoise/A turtle – is small. – Želva je malá.

  

Rozdíl mezi TORTOISE a TURTLE:

Oba názvy znamenají totéž – želva. Avšak, pokud mluvíme o vodní želvě použijeme TURTLE a pokud mluvíme o suchozemské želvě použijeme TORTOISE.

  

Neurčitý člen A a An:

Neurčitý člen používáme, když o něčem mluvíme poprvé. Pokud podstatné jméno začíná na souhlásku použijeme A a pokud začíná na samohlásku (a, e, i, y, o, u) použijeme AN.

 

2. týden

Popisování osob a zvířat. Jedná se o opakování od začátku učebnice.

 

Například:

My sister is short. She has got brown hair and blue eyes. – Má sestra je malá. Ona má hnědé vlasy a modré oči.

My dog is small and white. It likes bones and rolls. – Můj pes je malý a bílý. Má rád kosti a rohlíky.

  

Opakování slov a vět od začátku učebnice. Procvičování slovíček na proskoly.cz a hrou bingo.

  

Prvouka

1. týden

Učebnice: str. 70-71 – naučit se patra (mechové, bylinné, keřové, stromové), pojmy si ukazujte na obrázcích. Mělo by to být opakování z minulého roku.

Povídejte si o zvířatech, ptácích, stromech a rostlinách, která rostou nebo žijí na Šumavě. Připomeňte si zvířata a stromy nakreslená ve škole na chodbě. Podívejte se jak velké CHKO Šumava a NP Šumava na mapy.cz. Zkuste najít PR v okolí Hartmanicka.

CHKO = chráněná krajinná oblast

NP = národní park

PR = přírodní rezervace

Pracovní sešit: str. 62

 

2. týden

Učebnice: str. 72-73 – ukazujte si obrázky podle pojmů ve sloupci

Porovnejte zvířata a rostliny ve městě a na vesnici.

Pracovní sešit: str. 63

 

 

10. týden (18.-22.5.)

 

Dodělejte si tento týden všechny zadané úkoly a témata. Na následující týden si připravte otázky na úkoly nebo témata, která byste chtěli vysvětlit. Každému bude přiděleno číslo a podle něj se najde v rozvrhu výuky od 25.5. Kdo by měl zájem o obědy ve dnech výuky, přihlaste se.

Český jazyk

HRAVÁ ČJ              str. 67/3, 4, 5

HRAVÁ ČJ  -  SLOH    str. 89/1, 2, 3  ( u cvič. 3 napsat s pomocí dané osnovy

                                               alespoň 4 věty o změnách v jarní přírodě)

ÚLOHY Z ČJ            str. 52

PÍSANKA                str. 25

ČTENÍ                      Připravit si krátké vyprávění o knize, kterou jsi přečetl(a)

                                 -seznámení s dějem. K vyprávění můžeš namalovat obrázek.

 

Matematika

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 37/6, 11

 

Učebnice: str. 67-68 (projděte si jednotlivé úkoly)

Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování dělení (vše)  a obvodu na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

Zopakujte si všechna slovíčka a věty. Procvičíme si konverzaci.

 

Prvouka

Učebnice: str. 72-73 – ukazujte si obrázky podle pojmů ve sloupci; řekněte si, která zvířata jste potkali

Pracovní sešit: str. 64

 

 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz