S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

 5. ročník 

Úkoly na 2 týdny byly zadány učitelem 10.3. Budou plněny v rámci samostudia. Pokud je máte hotové, prosím procvičujte si jednotlivá témata s rodiči nebo pomocí našich aplikací. Využijte čas na čtení knih a plnění čtenářských deníků.  

Bonusové úkoly budou označeny zeleně. Jedná se o buď o úkoly navíc nebo o nepovinná témata, se kterými byste měli být seznámeny.

Využívejte prosím odkazy v kapitole WWW, kde najdete kromě programů na procvičování a i své interaktivní učebnice a pracovní sešity. Řešení k anglickému jazyku a početníku naleznete zde.  

Milí žáci, samostudium je těžké. Učte se. Až přijdete do školy, tak si vás vyzkoušíme, především z českého a anglického jazyka a matematiky :)

V případě dotazů, nás kontaktujte

 


 

 3.-4. týden (30.3.-10.4.)

Český jazyk

UČEBNICE        str. 88, 89  ĆÍSLOVKY - základní, řadové, druhové, násobné a jejich psaní

                                        přečíst a naučit se

                 str. 90 - 95 SLOVESA - mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas, způsob

                                        přečíst a naučit se

HRAVÁ ČJ        - do str. 61

                 - str. 88 - 91

 

OPAKOVAT DRUHY PŘ. JMEN A DRUHY ZÁJMEN
SLOHOVÁ VÝCHOVA   str. 18 - 19 (záznam ze čtené knihy)

                   str. 22 - 24 - popis předmětu
ČTENÍ       číst tebou vybranou knihu (zapsat do čtenářského deníku)

 

Matematika

učebnice – str. 23-24 (podívat se na postup)
pracovní sešit – str. 13-15; str. 36-37 (uč. str. 58-59: podívejte se na postup)
početník – str. 22-23

učebnice – str. 24 (podívat se na postup)
pracovní sešit – str. 15-17; str. 38-39 (uč. str. 60-62: můžete procvičovat, nechám na vás)
početník – str. 24-25

Dejte si do pořádku pomůcky na geometrii: kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, tužka č. 3
Opakování: příklady z od začátku učebnice (dle zadání rodičů)

Anglický jazyk

Učebnice – str. 50-51 (PS: str. 40-41), str. 52-53 (PS: str. 42-43)

Pracovní sešit – CD – procvičovat

Vytvořte si svůj email (informatika, žáci umí vytvořit email, nejlépe u googlu) a pošlete mi z pracovního sešitu cvičení 7 na str. 41 do 10.4. 2020. Může být napsané i na PC. Formu textu nechám na vás (v emailu, v dokumentu, ofocené, nascanované).

Řešení k učebnici a pracovnímu sešitu naleznete nahoře.

Přírodověda

učebnice – str. 63-65 (pročíst, o těhotenství si popovídat s rodiči)
pracovní sešit – 37-39

Vlastivěda

Česká republika – naše vlast:

učebnice – str. 32-42 (projít = opakování ze 4. třídy, měli by to znát)

Vytvořte prezentaci v Power Pointu nebo podobném programu (např. od LibreOffice – zdarma) a zaslašlete mi ji na email sirkova.kristyna@zshartmanice.cz (informatika, žáci umí vytvořit email, nejlépe u googlu) do 10.4. 2020. Žáci prezentace vytvořit umí. 10 slidů (snímků) + úvodní strana. 1 téma v učebnici = 1 slide (snímek). Vkládejte nejlépe jeden větší obrázek na 1 snímek. Textu pište minimálně.

 

5.-7. týden (14.4.-1.5.)

Český jazyk

1. týden

UČEBNICE        str. 96 -  Podmět a přísudek                          
                        str. 96, 97 - Podmět vyjádřený, nevyjádřený                         
                        str. 97 - Přísudek  - přečíst a naučit se

HRAVÁ ČJ          str. 92, 93

SLOHOVÁ VÝCH.  str. 20, 21

ČTENÍ                pokračovat v četbě tebou zvolené knihy, po přečtení začít četbu další knihy - platí i na další týdny

2. týden

UČEBNICE         str. 98, 99 - Podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný - přečíst a naučit se

HRAVÁ ČJ          str. 62, 63

SLOH                 str.  32/1,2,4   Přísloví

3. týden

UČEBNICE          str. 96 - 99 - OPAKOVÁNÍ - podmět a přísudek - opakovat mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)

HRAVÁ ČJ           str. 64, 65

SLOHOVÁ VÝCH.  str. 34/6-9

DOPLŇKOVÝ ÚKOL PRO RYCHLÉ A CHYTRÉ HLAVIČKY ŽIVOT A DÍLO BOŽENY NĚMCOVÉ - zkusit vytvořit prezentaci k 200. výročí narození B. Němcové,   které v letošním roce slavíme  :-)

 

Matematika

1. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 24 (podívat se na postup)

Pracovní sešit: str. 18

Početník: str. 26 (dejte si pozor na desetinnou čárku, při písemném počítání musí být vždy pod sebou)

Učebnice: str. 63 (učivo 1. pololetí)

Proskoly.cz/matematika/geometrie/základní pojmy a útvary/4 a 5 (procvičujte tělesa)

2. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 25 (podívat se na postup)

Pracovní sešit: str. 19

Početník: str. 27

Učebnice: str. 63 (učivo 1. pololetí)

Pracovní sešit: str. 40

3. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 26 (podívat se na postup)

Pracovní sešit: str. 20

Početník: str. 28

Učebnice: str. 64-67 (opakování 1. pololetí)

Pracovní sešit: str. 41/1, 2, 3

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování desetinných čísel na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

1. týden

Kdo nezkontroloval, tak si zkontroluje správné odpovědi k učebnici a pracovnímu sešitu. Odkazy jsou nahoře.

Přečíst si o svátku Velikonoce a naučit se slovíčka k Velikonocům. Vše najdete nahoře pod AJ svátky. Přijděte na rozdíly mezi českými a anglickými Velikonocemi.

Pracovní sešit – CD – procvičovat

2. týden

Učebnice: str. 54 – jednotlivá cvičení samostatně vypracovat. Do učebnice nepiště! Doplněný text napište na papír nebo na PC a doručte mi ho. Můžete použít mou schránku (pokud víte, kde bydlím) nebo email sirkova.kristyna@zshartmanice.cz.

Pracovní sešit – CD – procvičovat

3. týden

Učebnice: str. 56-57, cv. 3 nedělejte

Pracovní sešit: str. 44-45

Slovíčka 5A My country naleznete na str. 78 v PS. Gramatiku 5.1 How question naleznete na str. 70 v PS.

Klíč ke cvičení naleznete nahoře v odkazech na konci týdne pro zkontrolování.

Pracovní sešit – CD – procvičovat

 

Přírodověda

Opakujte si kapitoly z lidského těla za pomocí eTaktik-interaktivita. Projděte si žárovky a videa, které naleznete po boku stran.

 

Vlastivěda

1. týden

Evropská unie

Učebnice: str. 49 – přečíst

Pracovní sešit: str. 38-39

2. týden

Sousední státy: Slovensko, Polsko

Učebnice: str. 50-53 – přečíst

Pracovní sešit: str. 40-41

3. týden

Sousední státy: Německo, Rakousko

Učebnice: str. 54-57 – přečíst

Pracovní sešit: str. 42-43

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita.

 

8.-9. týden (4.-15.5.)

Český jazyk

1. týden

Učebnice ČJ                str. 100  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM(šedý rámeček nahoře -přečíst a naučit)

                                  str. 100/1a – doplnit a napsat do sešitu , b,c – ústně

HR ČJ                         str. 66/1, 2

                                  str. 94 – Den matek

Čtení                         - pokračovat v četně rozečtené knihy

 

2. týden

Učebnice Čj               str. 101/2 – doplnit a napsat do sešitu

                                   str.  101/3, 4, 5 – ústně

HR ČJ                          str. 68

SLOH                           str. 35 -36 (úkoly č. 6, 8 – vynechat)

  

Doplňkový úkol pro pilné žáčky:

HR ČJ str. 92 – článek LES – přečíst, vyplnit kvíz, cvič. 2 – vytvořit si frotáž :)

  

Matematika

1. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 27-28 (podívat se na postup)

Pracovní sešit: str. 21-22

Početník: str. 29

Učebnice: str. 64-67 (opakování 1. pololetí)

Pracovní sešit: str. 41/4, 5, 6

 

2. týden

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 29 (podívat se na postup), str. 30-31 (procvičujte slovní úlohy)

Pracovní sešit: str. 23

Početník: str. 30

Učebnice: str. 64-67 (plňte jednotlivé úlohy, ke každé úloze si nakreslete plánek do čtverečkovaného sešitu a pod něj zapište výpočet, dbejte na správnost postupu)

 

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování desetinných čísel na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

1. týden

Učebnice: str. 58-59, cv. 2 a 3 nedělejte

Pracovní sešit: str. 46-47

Slovíčka 5B North and south naleznete na str. 78 v PS. Gramatiku Comparatives – 2. stupeň přídavných jmen naleznete na str. 70-71 v PS.

Canada is larger than England. – Kanada je větší než Anglie.

 

Klíč ke cvičení naleznete nahoře v odkazech na konci týdne pro zkontrolování.

Pracovní sešit – CD – procvičovat

  

2. týden

Učebnice: str. 61

Pracovní sešit: str. 48-49

Slovíčka 5C Record breakers – rekordy naleznete na str. 78 v PS. Gramatiku Superlatives – 3. stupeň přídavných jmen naleznete na str. 71 v PS.

 

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

malý

menší

nejmenší

small

smaller

the smallest

 

Klíč ke cvičení naleznete nahoře v odkazech na konci týdne pro zkontrolování.

Pracovní sešit – CD – procvičovat

  

Přírodověda

Učebnice: str. 68-71 (přečíst)

Pracovní sešit: str. 40-41

 

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Projděte si úlohy se žárovkami a videem.

  

Vlastivěda

1. týden

Učebnice: str. 58-60 (procvičujte si pojmy na mapách, řekněte např. rodičům ať vám řeknou název a vy ho vyhledejte v mapě a ukažte)

Pracovní sešit: str. 44

 

2. týden

Učebnice: str. 61-62 (procvičujte si pojmy na mapách, řekněte např. rodičům ať vám řeknou název a vy ho vyhledejte v mapě a ukažte); str. 63 (opakování z přírodovědy, zopakujte pásy – tropický, subtropický, mírný a polární, ukažte si na mapě, nejlépe na glóbusu, kde se nachází)

Pracovní sešit: str. 45-46

 

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Projděte si úlohy se žárovkami a videem.

 

10. týden (18.-22.5.)

Dodělejte si tento týden všechny zadané úkoly a témata. Na následující týden si připravte otázky na úkoly nebo témata, která byste chtěli vysvětlit. Každému bude přiděleno číslo a podle něj se najde v rozvrhu výuky od 25.5. Kdo by měl zájem o obědy ve dnech výuky, přihlaste se.

 

Český jazyk

 

UČEBNICE              str. 100/ 1 a, b, c (doplnit a přepsat do sešitu)

 

                                 str. 101/ 2, 3, 4, 5  - ústně

 

ČTENÍ  + SLOH      Vypracovat zápis o knize, kterou jsi přečetl(a). Drž se postupu

 

                                z prac. sešitu SLOHOVÁ VÝCHOVA  str. 18, 19 – pokud tam nemáš ještě

 

                               zápis jiné knihy, proveď záznam knihy tam, pokud ano, vypracuj

 

                               zápis na papír

 

Matematika

 

ARITMETIKA

GEOMETRIE

Učebnice: str. 29 (podívat se na postup), str. 30-31 (procvičujte slovní úlohy)

Pracovní sešit: str. 24

Zopakujte si obvod, obsah a povrch.

 

Opakování: příklady od začátku učebnice (dle zadání rodičů). Procvičování desetinných čísel na proskoly.cz. Logické myšlení – hra Matemág nebo iBobr.

 

Anglický jazyk

 

Zopakujte si veškerou gramatiku a slovíčka. Procvičíme si konverzaci a napíšeme krátký dopis.

 

Vlastivěda

 

Učebnice: str. 64-65 (projděte si jednotlivé pojmy ze sloupečku Co to je?, podívejte se, která zvířata do jednotlivých oblastí patří)

 

Pracovní sešit: str. 47

 

Řešení k úlohám naleznete na www – eTaktik-interaktivita. Projděte si úlohy se žárovkami a videem.

 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz