S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

O škole

Základní škola Hartmanice,příspěvková organizace,je i v letošním školním roce 2016/2017 úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky v sedmi třídách. Také letos výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme sami vytvořili a který dle potřeb aktuálně upravujeme.

V současné době ve škole působí 13 členů pedagogického sboru, jehož členové pečují o 55 žáků v 6 třídách (3 třídy prvního stupně a 4 třídy druhého stupně) – vedení školy, osm učitelů, tři asistentkz pedagoga a vychovatelka ve školní družině. Vzhledem k počtu žáků byla zřizovatelem schválena výjimka.

Základní údaje

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace

Adresa: Hartmanice 95
342 01 Sušice
IČO: 725 50 031
Zřizovatel: Město Hartmanice
Osoba pověřená
řízením organizace: Mgr. Jaroslava Hrušovská
Telefon: 376 593 217
E-mail: reditel@zshartmanice.cz
Počet zaměstnanců: 15
Součásti organizace: základní škola
školní družina se školním klubem

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz