S naší školou skok do života!Základní škola Hartmanice

O škole

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, je v letošním školním roce 2019/2020 neúplnou základní školou s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme sami vytvořili a který dle potřeb aktuálně upravujeme.

V současné době ve škole působí 6 pedagogů, kteří pečují o 18 žáků v době vyučování a v době volnočasových aktivit ve školní družině.

Základní údaje

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace

Adresa: Hartmanice 95
342 01 Sušice
IČO: 725 50 031
Zřizovatel: Město Hartmanice
Ředitelka: Mgr. Bc. Olga Kašíková
Telefon: 376 593 217, 777852038
E-mail: reditel@zshartmanice.cz
Počet zaměstnanců: 7

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace, Hartmanice 95, 342 01 Sušice
vytvořil: ptweb.cz